Gimnazjum

Przejdź do treści

Menu główne:

UWAGA!!!

LISTA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - zobacz -

Wychowawcy klas I w roku szkolnym 2016/2017
1. Klasa 1a - Monika Gryczka
2. Klasa 1b - Daniel Mączewski
3. Klasa 1c -  Anna Wojtaszewska
4. Klasa 1d - Anna Szewczyk
5. Klasa 1e - Adam Wilk
6. Klasa 1f - Agnieszka Nowakowska-Giniewska  

Dyrektor Szkoły: mgr Paweł Pińczuk

ZARZĄDZENIE
Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych - więcej

Drodzy rodzice, opiekunowie
        W związku z wejściem w życie zmieniającego Zarządzenia Nr 17/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016 dotychczasowe pismo z dnia 24.02.2016r. w sprawie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Świdwinie na rok szkolny 2016/2017 zastępuje niniejszym pismem. Informuję, że składanie podań do oddziałów klas pierwszych gimnazjum odbywa się od dnia 25 kwietnia 2016r. (poniedziałek) do dnia 08 czerwca 2016r. (środa) do godz. 15:00. Proszę także, aby absolwenci szkoły dostarczyli oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginały zaświadczeń OKE z wyniku sprawdzianu zewnętrznego, niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego, najpóźniej w dniu 28 czerwca 2016r. (wtorek) do godz. 15:00. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych naszego Gimnazjum nastąpi w dniu 22 lipca 2016r. do godz. 12:00 (piątek).

Dyrektor - Paweł Pińczuk

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego